Over ons

De website iJesus.nl is een initiatief van stichting Agapè, een interkerkelijke organisatie, onderdeel van de internationale organisatie Campus Crusade for Christ (CCCI).

Stichting Agapè is opgericht op 27 augustus 1970 en statutair gevestigd in Doorn. De stichting heeft ten doel de bevordering van de verkondiging van het evangelie van Jezus Christus en stelt zich op de grondslag van Gods onfeilbaar woord, de Bijbel.

Stichting Agapè
Postbus 271
3940 AG, Doorn
Nederland
Telefoonnummer: +31 343 415741
www.agape.nl

De gebruikte teksten, afbeeldingen en filmfragmenten op de site iJesus.nl zijn eigendom van stichting Agapè / CCCI of zijn geplaatst met uitdrukkelijke toestemming van de eigenaars. De gebruikte teksten, afbeeldingen en filmfragmenten mogen niet zonder uitdrukkelijke toestemming worden (her)gebruikt elders op het Internet of in enige andere vorm.